Om initiativprisen

Aalborg Søndre Rotary Klubs initiativprisSiden 2013 har Aalborg Søndre Rotary Klub årligt uddelt en særlig initiativpris. Prisen tildeles en virksomhed i Nordjylland, der har taget et særligt initiativ ved en dynamisk erhvervsindsats eller ved at fremme kendskabet til Nordjylland i og uden for landsdelen, herunder at have medvirket til at øge eller fastholde beskæftigelsen.

Modtageren kan også være en enkeltperson fra en organisation eller forening, der har udvist utrætteligt gåpåmod på sit felt, søgt alternative løsninger og udvist handlekraft.

Aalborg Søndre Rotary Klub ønsker med denne pris at fremhæve nordjyske ”fyrtårne”, der i deres virke ”tjener andre” og derved lever op til de etiske og samfundsmæssige normer, som Rotary bygger på.

Initiativprisen består af et stykke stål fra jernbanebroen mellem Aalborg og Nørresundby med en pålimet messingplade, et diplom samt et kontant beløb, der skal bruges til velgørende formål efter modtagerens valg. Brostykket symboliserer modtagerens evne til at bygge bro og knytte Nordjylland sammen.

Indstilling af kandidater til initiativprisen

Der kan indstilles kandidater til prisen med motivering af områdets banker, revisorer, Aalborg Universitet, kommunerne, regionen, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner.

Indstillingen stiles til formanden for Aalborg Søndre Rotary Klubs erhvervsudvalg eller sendes via dette link.

Priskomitéen består af Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet, en erhvervsadvokat, en statsaut.revisor og den til enhver tid værende formand for Aalborg Søndre Rotaryklubs Erhvervsudvalg. Se den nuværende priskomité i linket her.

Indstil

Indstil en kandidat til Aalborg Søndre Rotary Klubs initiativpris.

Vinder af initiativprisen 2014

Vinder af initiativprisen 2014:
Direktør Henrik Sørensen fra DESMI.