INITIATIVPRISEN 2018:

Initiativprisen 2018 tilfaldt Christian Helweg, som på eget initiativ og for egen regning og risiko har startet Råt&Godt, et socialøkonomisk værksted, der motiverer, styrker og ruster unge socialt og fagligt til job og/eller ungdomsuddannelse.

Den kontante del af prisen på kr. 10.000,- går til sociale arrangementer for de unge kursister – det være sig en biograftur, grillaften m.m.


Initiativprisen 2017:

Initiativprisen 2017 tilfaldt Musikkens Hus, Aalborg, repræsenteret ved direktør Lasse Rich Henningsen. Begrundelsen lå lige for, nemlig at Musikkens Hus, Aalborg, som fod i hose matcher fundatsens tildelingskriterium: ”En dynamisk erhvervsindsats for at fremme kendskabet til Nordjylland i og udenfor landsdelen…”

Prisen blev overrakt under et velbesøgt møde den 11. september 2017, hvor en af de uvurderlige ”fødselshjælpere”, direktør Niels Kaj Strøyberg, holdt et sprudlende indlæg om ”Musikkens Hus: Drømmen og den dobbelte succes”.

Den kontante del af prisen på kr. 5.000,00 blev straks videredoneret til rådgivningsgruppen GirlTalk.dk.


Initiativprisen 2016:


Initiativprisen 2016 tilfaldt Aalborg Lufthavn repræsenteret ved direktør Søren Svendsen. Begrundelsen var den simple, at Aalborg Lufthavn med et bredt udvalg af forbindelser til ind- og udland er helt afgørende for et velfungerende erhvervsliv i Nordjylland. Det er en opgave, der løses til UG med kryds og slange.

Prisen blev overrakt under et velbesøgt møde den 05. september 2016, hvor Søren Svendsen var ledsaget HR chef Sabina Folden.

Den kontante del af prisen på kr. 5.000,00 blev straks videredoneret til Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.


Initiativprisen 2015:

Aalborg Søndre Rotary Klubs initiativpris blev i år ikke uddelt til en erhvervsleder, men til Stolpedalsskolen i Hasseris i Aalborg. Tidligere skoleleder Arne Sloth Kristoffersen formulerede begrundelsen for valget af Stolpedalsskolen, mens præsident Finn Myrup Fredsgaard overrakte initiativprisen til skoleleder Vibeke Verwohlt, der var ledsaget af en række af skolens mange ildsjæle.

Initiativprisen består af et diplom, et stykke af skinnerne fra Limfjordsbroen med inskriptions samt en check på 5.000 kr., som skoleleder Vibeke Verwohlt straks gav videre til Aksel fra 7.a, der er formand for skolens elevråd.

Stolpedalsskolen er en skole med mange ildsjæle, der ved fælles arbejde har opnået meget fine resultater på skolen, såvel fagligt som socialt.

God ledelse er afgørende for succes, og det gælder såvel for erhvervsvirksomheder som for skoler. Stolpedalsskolen har en særdeles dygtig leder i Vibeke Verwohlt. En af hendes kvaliteter er, at hun er dygtig til at samle og inspirere, og det har hun i høj grad gjort på Stolpedalsskolen.

Hun har derfor også gjort meget ud af at fremhæve det samarbejde, der er på skolen, og understreger, at alle skolens parter har været involveret i at skabe de resultater, som Stolpedalsskolen har opnået. Resultaterne er mange:

 • Stolpedalsskolen hører til blandt de bedste i Danmark, og for to år siden opnåede skolen landets højeste gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve.
 • Stolpedalsskolen har taget begrebet inklusion af svage elever alvorligt, så de ved personlig støtte fra lærere og pædagoger har fået hæderlige afgangseksaminer. Bl.a. ved at hente dem om morgenen, så skolen blev passet, og ved at hjælpe dem med de faglige opgaver.
 • Skolens ledelse, lærere og pædagoger har arbejdet målbevidst og positivt med at gennemføre den nye folkeskolereform. Alle har været indstillet på, at det skulle lykkes, og man har ikke villet bidrage med negative historie om reformen.
 • I foråret 2015 indviede Stolpedalsskolen en helt ny og interaktiv legeplads med økonomisk støtte fra Real Dania. Ideen blev forstret af en af forældrene i samarbejde med to lærere. Det vidner om det samarbejde og den energi, der er på skolen.

Vibeke Verwohlt har ønsket, at initiativprisen gives til skolens ildsjæle, og nogle af dem er med i aften. Det er:

 • Kaj Søndergaard. der er ildsjæl for Drøn på Skovbrynet
 • Britta Nielsen, der er ildsjæl for inklusion
 • Lykkemai, der er ildsjæl for tidlig læseindlæring
 • Merete Overgaard, der er ildsjæl for resursecenteret
 • Jan Frederiksen og Morten Larsen, der er ildsjæle som opfindere af en app., som giver eleverne mulighed for at følge deres egen læringsudvikling.
 • Aksel 7.a, som er formand for det aktive elevråd, der bl.a. andet har et indsatsområde, der hedder, at ”alle har en ven på skolen”.
 • Hanne Møller Thomsen, der er formand for skolebestyrelsen, der på bedste måde bakker op om arbejdet på skolen og kommer med konstruktive ideer.

Arne Sloth Kristoffersen

Pastpræsident


Initiativprisen 2014:

Vinder af initiativprisen 2014

Prismodtageren i 2014 blev den administrerende direktør Henrik Sørensen fra firmaet DESMI, der tidligere hed De Smithske. Henrik Sørensen har stået i spidsen for DESMI siden 1996, og under hans ledelse har virksomheden gennemgået en formidabel udvikling.

Udviklingen af virksomheden med hovedkontor i Nørresundby har ført til en flerdobling af medarbejderstaben, og samtidig viser virksomheden flotte økonomiske resultater. Gennem udviklingen af unikke højteknologiske produkter, nye salgskoncepter og globalisering af virksomheden har Henrik Sørensen vist, at det er muligt for en traditionel virksomhed at tilpasse sig de globale udfordringer med succes.

Prisen på 8.000 kr. blev overdraget til formanden for Veteranhjemmet i Aalborg, Asger Kibsgaard.


Initiativprisen 2013:

Aalborg Søndre Rotary Klub - vinder af initiativprisen 2013

Den første modtager af Aalborg Søndre Rotary Klubs initiativpris blev administrerende direktør for Euro Cater A/S med hovedsæde i Svenstrup, Leon Sørensen.

Euro Cater A/S leverer alle mulige typer madvarer til tusinder af kunder, og da Leon Sørensen overtog ledelsen af virksomheden i 1986, var omsætningen på ca. 500 millioner kr. I sidste regnskabsår var den på 7,2 milliarder kr. og havde 1500 ansatte i ind- og udland.

Leon Sørensen donerede prisen på 5.000 kr. til Julemærkehjemmet i Hobro