Komiteens medlemmer:

Kim Christensen

Kim Christensen

Kim Christensen er uddannet Cand. Odont. fra Aarhus Tandlægehøjskole i 1980.
Inden da var han udlært fra Det Østasiatiske Kompagni, samt reserveofficer med 5 år i Forsvaret,
de 3 år sideløbende med studierne.

Efter at have fået sin jus practicandi i 1981 og arbejdet på forskellige klinikker som tandlægeassistent,
blev han i 1985 selvstændig klinikejer i Brønderslev.
Klinikken drev han sammen med sin hustru, Inger, indtil den i 2016 blev solgt til Tandlægen.dk
som en del af en større klinik med 5 tandlæger og 3 tandplejere.

Kim er i dag ansat på halv tid på klinikken.

Per Michael Johansen

Per Michael Johansen

Per Michael Johansen har siden 2014 været rektor for Aalborg Universitet.

Per Michael Johansen er uddannet civilingeniør i maskinkonstruktion fra Aalborg Universitet i 1986 og har efterfølgende suppleret sin kandidatgrad med en PHD, en doktorgrad i fysik og en lederuddannelse fra Harvard Graduate School og Education.

Derudover har Per Michael Johansen mange års erfaringer fra bestyrelsesarbejde, både som formand og bestyrelsesmedlem i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer.

Laurits Toft

Laurits Toft

Laurits Toft er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet 1980.

Efter et års tid som embedsmand i justitsministeriet i København kom han i 1981 til Advokatfirmaet Vingaardshus i Aalborg. Her har han siden virket som advokat.

Laurits Toft beskæftiger sig navnlig med selskabsforhold og konkursbehandling. Endvidere er han medlem af flere fonds- og selskabsbestyrelser.

Steffen S. Hansen

Steffen S. Hansen

Steffen er 42 år og blev stats.aut. revisor i 2007.
Siden 2014 ansvarlig partner for KPMG´s aktiviteter i Nordjylland.
Bred erfaring som underskrivende revisor for en bred kreds af nordjyske virksomheder – både ejerledede, kapitalfondsejede og børsnoterede – og de fleste med internationale aktiviteter.

Steffen er 42 år og blev stats.aut. revisor i 2007.

Siden 2014 ansvarlig partner for KPMG´s aktiviteter i Nordjylland.

Bred erfaring som underskrivende revisor for en bred kreds af nordjyske virksomheder – både ejerledede, kapitalfondsejede og børsnoterede – og de fleste med internationale aktiviteter.